Raul Bribete

Poet

Născut la 3 ianuarie 1987, la Oravița.

Studii: Facultatea de Filosofie, masterat în fenomenologie și hermeneutică filosofică   (2008-2014) la Universitatea de Vest din Timișoara.

Profesii și locuri de muncă: Organizator și moderator de evenimente culturale la Oravița, în cadrul Cercului literar G. Azap, pe care l-am fondat și pe care îl conduc din luna Decembrie a anului 2015.

Opera:

Tornada de hârtie,Editura Marineasa, 2008.

(versuri)Caniculă în diamant, Editura Marineasa, 2008,

(versuri) prefaţă realizată de Adrian Dinu Rachieru.

Spada, Editura Eubeea, 2010, (versuri) prefaţă în regia autorului.

Sărutul iudei, Editura Marineasa, 2011,

(versuri) prefaţată de Gheorghe Grigurcu.

 Să nivelezi un munte cu tăvălugul, 2014, (poeme), Editura Brumar.